© Copyright Sách Giải.com

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, mẫu 01

(1) Điền tổng số thành viên trong Hộ gia đình, gồm cả người chưa thành niên và thành niên.
(2) Số thứ tự của người được uỷ quyền đã ghi tại mục I của Giấy uỷ quyền.
(3) Là các thành viên ghi tại mục I trừ thành viên cử làm đại diện theo uỷ quyền ghi tại mục II của Giấy uỷ quyền.
(4) Là thành viên được cử làm đại diện theo uỷ quyền ghi tại mục II của Giấy uỷ quyền.

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, mẫu 01

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản pháp lý có liên quan.
I. Ngày …..tháng…..năm…….., hộ gia đình chúng tôi gồm …… người(1), trong đó các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật gồm:
STT Họ tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước Nơi cư trú
1        
2        
3        
4        
5        
.....        
 
II. Các thành viên trong hộ gia đình có tên tại mục I của Giấy Ủy quyền này (gọi là Bên uỷ quyền) thoả thuận cử ông (bà): …………………………………
STT(2) ………., năm sinh:  ……….., số CMND/Thẻ căn cước: ……………….., ngày cấp …../…./…….., nơi cấp: …………………………. (gọi là Bên được uỷ quyền) đại diện theo uỷ quyền cho chúng tôi thực hiện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội theo qui định.
III. Cam kết.
1. Các thành viên trong hộ gia đình có tên tại mục I cam kết chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội trước sự chứng kiến của Trưởng thôn.
2. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi quyền và nghĩa vụ giữa chúng tôi với Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc theo quy định.
3. Khi thay đổi người đại diện theo uỷ quyền thì phải làm Giấy sửa đổi uỷ quyền và được sự chấp thuận của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.
4. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình; hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên uỷ quyền nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên.
IV. Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản gửi NHCSXH nơi cho vay, 01 bản lưu hộ gia đình./.
 .............

>> TẢI VỀ: Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, mẫu 01

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây